Växeln är öppen vardagar 8-17

Du kan alltid nå oss via e-post

Miljöpolicy

Lönsboda Woodform AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Råvaran skall till största andel komma från ett certifierat skogsbruk.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning och på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.